De Missie en Visie van InBeeWeb


Missie

Letterlijk is een missie datgene dat een onderneming wil uitdragen naar buiten. De basis is het Latijnse woord ‘mittere’, dat ‘uitzenden, van zich doen uitgaan, laten horen’ betekent.

De missie die InBeeWeb heeft is om voor onze klanten -u dus- een marketing instrument en PR-tool te verzorgen en daardoor uw klantenkring, omzet en winst te vergroten.
Dit wordt bereikt door het zo efficiënt mogelijk inzetten van uw internet pagina's en daarbij ook de koppeling te verzorgen van deze electronic business naar uw reeds bestaande bedrijfsprocessen.

Visie

Een visie of, chiquer nog, een corporate vision, is het beeld of de verwachting die men van de toekomst heeft. De bron is het Latijnse ‘videre’ dat 'inzicht hebben’ betekent. Het gaat bij een visie om een expliciet beschreven, gezamenlijk toekomstbeeld.

In de visie van InBeeWeb willen wij samen met u het antwoord vinden op de vraag hoe uw eigen web-site en het gebruik van internet in uw bedrijf nu en in de toekomst ingezet kunnen worden om een doelmatiger bedrijfsvoering te realiseren.
Met andere woorden: hoe kan het internet ingezet worden zodat het u en uw bedrijf voordeel oplevert.
Uw website mag niet alleen maar worden aangemerkt als een kostenpost. Een website dient rendabel te zijn. InBeeWeb helpt u hiermee.