On-line urenregistratie- en project management systeem


Ontwikkeling van een on-line urenregistratie en project management systeem voor een regionaal gevestigd, maar landelijk opererend trainingsbureau

Met dit nieuwe systeem kunnen de trainers, in alle regio's van Nederland gevestigd, hun urenregistratie on-line ingeven. Hiermee wordt de belasting in handelingen die nu door het secretariaat op het hoofdbureau voor de urenregistratie gedaan moeten worden voor een groot deel weggenomen.

Het bureau was al enige tijd niet meer erg tevreden over de bestaande situatie, waarbij de registratie in excel gedaan wordt. Door het secretariaat moet deze registratie daarna overgebracht worden in een lokale Access database.

InBeeWeb ontwikkelt en implementeert het vernieuwde registratie- en management systeem in PHP met een MySQL database als opslag. De gebruikersvriendelijkheid van het systeem voorop staan. Daarbij werd als eis gesteld dat de data in de huidige Access database op een simpele manier overgezet kan worden naar het nieuwe systeem, zodat geen historie verloren zou gaan. Het project houdt o.a. in:

  • Omzetten van de huidige Access database naar een on-line MySQL database
  • Ontwerp, implementatie en documentatie van het urenregistratiesysteem
  • Ontwerp, implementatie en documentatie van het projectmanagement systeem
  • Opzetten van een management informatie systeem, waarmee projectvoortgang in te zien is, maar ook de basis facturatie gedaan kan worden.
  • Modulaire opbouw, zodat op termijn op een simpele manier uitbreidingen zijn toe te voegen zoals een CRM systeem en een volledige facturatie.