Urenregistratie- en project management systeem opgeleverd


Het on-line urenregistratie en project management systeem, ontwikkeld voor een landelijk opererend trainingsbureau is per 1 maart 2010 officieel opgeleverd.

De basis van het systeem was per 1-1-2010 gereed. Deze basis hield in dat het project management gedeelte, de complete uren registratie voor de trainers en het eerste gedeelte van het management informatie systeem operabel was.

In de laaste week van 2009 is de complete Access database overgezet op de on-line MySQL database en zijn hierop nog een aantal testen gedaan. Daarna is besloten dat het systeem volwassen genoeg was om in gebruik te nemen.
In januari heeft de lokale Access database nog op de achtergrond meegedraaid waarbij de on-line uren registratie in tekstbestanden hierin werd ingelezen.
De maanden januari en februari zijn gebruikt om de nog ontbrekende MIS modules te maken en nog enkele nieuwe wensen te implementeren.

In dit project zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Omzetten van de Access database naar de on-line MySQL database. Check
  • Ontwerp, implementatie en documentatie van het systeem. Check
  • Ontwerp, implementatie en documentatie van het projectmanagement. Check
  • Opzetten van een management informatie systeem, waarmee projectvoortgang in te zien is, maar ook de basis facturatie gedaan kan worden. Check
  • Modulaire opbouw, zodat op termijn op een simpele manier uitbreidingen zijn toe te voegen zoals een CRM systeem en een volledige facturatie. Check