InBeeWeb maakt machinemonitoring via internet mogelijk.

Probleemstelling: Machines monitoren met een webinterface. Is dat mogelijk?

Een machinebouwer die machines levert en installeert bij internationale klanten wil de mogelijkheid om deze machines online en op afstand te kunnen monitoren. Hierdoor kan proactief gestuurd worden op het machine onderhoud en de -prestaties.
Momenteel gebeurt de aansturing en monitoring door via een server van de klant aan te loggen op de machine. Logischerwijs zijn de klanten daar niet blij mee.

Oplossing: Webinterface op de machines

Als de machines over een webinterface en een IP adres beschikken kan rechtstreeks contact gemaakt worden met de machine zonder gebruikmaking van de klantserver.
Een op de machines geïnstalleerde webserver en een machine specifieke "website" zorgen hiervoor. Via de webserver kan rechtstreeks worden ingelogd op de machine.

Machine specifieke website

De website geeft dan toegang tot de machine database waarin de logging gegevens en sturingsparameters staan. De parameters kunnen door dynamische acties via het zogenaamde AJAX protocol worden beïnvloed waardoor de machines op afstand bijgestuurd kunnen worden. Monitoring van de machine gebeurt door een systeem van rapportages waardoor het gedrag en belasting van de machine in beeld komt.
Dit scheelt tijd en geld voor bouwer en klant bij de servicing van de machines. Daarbij levert het veel goodwil op bij de klanten omdat er proactief kan worden gehandeld .

Wilt u ook meer weten over de mogelijkheden van deze technieken?
Stuur dan een email naar: Wim Merks bij InBeeWeb.