InBeeWeb geselecteerd voor groot freelance project in België


Na een gedegen screening is de kogel door de kerk

Begin dit jaar kwam de vraag binnen of de mogelijkheid bestond om mee te werken aan een groot intranet project voor de belgische federale overheid.
Na een bevestigend antwoord mijnerzijds ging de bal rollen. En zoals het bij de overheid betaamd ging men niet over een nacht ijs.
Een aantal gesprekken en kundigheidstests later is het contract gesloten

Het project -Delta genoemd- loopt al een tijd, maar is toe aan een stevig software redesign. Hierbij moet het bestaande programma natuurlijk wel blijven draaien.
Dus: tijdens de verbouwing blijft de winkel wel gewoon open.

Delta is als intranet-site in gebruik bij alle lagere overheidsdistricten in België.

Hierin worden alle onderhoudswerkzaamheden aan bestaande overheidsgebouwen en alle nieuw te bouwen objecten gemonitored vanaf de eerste inschrijvingen, de offertes en de latere aanbestedingen tot en met de betaling van de laatste facturen.
Daarbij wordt ook de performance van de aannemende partijen meegenomen.

Delta is geschreven in Coldfusion met een Informix database als gegevensdrager.