Website voor MKB convenience centrum


Front-end website van het centrum

InBeeWeb ontwerpt en implementeert de front-end website voor het centrum. Het dynamische deel van de website wordt geïmplementeerd in ColdFusion.

De site wordt gebaseerd op het Hot Banana © onderhoudssysteem.

Doelstelling

Het ‘beheersen’ van de contacten met zakelijke dienstverleners neemt veel tijd in beslag van MKB ondernemers, is kostbaar en levert niet altijd het gewenste kwalitatieve resultaat op. De MKB ondernemer heeft dan ook behoefte aan een centraal en gemakkelijk toegankelijk ‘aanspreekpunt’ waar hij tegen concurrerende tarieven op relatief eenvoudige en gestructureerde wijze gebruik kan maken van verschillende zakelijke diensten.
Het Centrum opereert als brug tussen MKB ondernemers en een brede geselecteerde groep dienstverleners door deze dienstaanbieders via een integrale en pro-actieve aanpak te matchen met goed gedefinieerde vragen vanuit de ondernemersmarkt.

Website

De website is nog niet operationeel.

Een test is wel te zien op het testweb van het convenience centrum.