T-DOSE. The Place Experts Meet, op 27 en 28 Oktober 2012


T-DOSE staat voor 'Technical Dutch Open Source Event' en is een gratis jaarlijks terugkerend evenement gehouden om het gebruik en de ontwikkeling van Open Source Software te bevorderen.

T-DOSE is een voor iedereen vrij toegankelijk evenement met een mix van gebruikers geörienteerde en technische sessies.
Tijdens dit evenement kunnen de Open Source projecten, de ontwikkelaars hiervan en de bezoekers ideeën, kennis en ervaring met elkaar uitwisselen.

Dit jaar wordt T-DOSE op 27 en 28 Oktober 2012 voor het zevende achtereen- volgende jaar gehouden bij:
Fontys University of Applied Science, Rachelsmolen 1 te Eindhoven.

Website T-DOSE: Naar T-DOSE

En hier kunt u het programma vinden.