Het Delta project in België (freelance) geprolongeerd


Het project Delta wordt verlengd

Het project loopt al geruime tijd, maar was toe aan een stevig software redesign. Hierbij moet het bestaande programma natuurlijk wel blijven draaien.
Dus: tijdens de verbouwing blijft de winkel wel gewoon open.

Delta is als intranet-site in gebruik bij alle lagere overheidsdistricten in België.

Hierin worden alle onderhoudswerkzaamheden aan bestaande overheidsgebouwen en alle nieuw te bouwen objecten gemonitored vanaf de eerste inschrijvingen, de offertes en de latere aanbestedingen tot en met de betaling van de laatste facturen.
Daarbij wordt ook de performance van de aannemende partijen meegenomen.


Werkzaamheden bij de verlenging.

Nu de redesign voor een behoorlijk deel is doorgevoerd moet er op het punt van werkopvolging en facturatie nog 'n aantal stappen gezet worden.
Dit gaat het komende jaar gebeuren.
Ook moet er een migratiepad en -scripts gemaakt worden om de bestaande database aan te passen aan de nieuwe vereisten.

Daarnaast wordt een deel van de tijd besteed aan de opvolging van gebruikers vragen en -opmerkingen


Delta is geschreven in Coldfusion met een Informix database als gegevensdrager.