Het Delta project in België (freelance) geprolongeerd


Het project Delta wordt verlengd

Het project loopt al geruime tijd en heeft het laatste jaar een stevige software redesign gehad. Motto hierbij: tijdens de verbouwing blijft de winkel wel gewoon open.

Delta is als intranet-site in gebruik bij alle lagere overheidsdistricten in België.

Hierin worden alle onderhoudswerkzaamheden aan bestaande overheidsgebouwen en alle nieuw te bouwen objecten gemonitored vanaf de eerste inschrijvingen, de offertes en de latere aanbestedingen tot en met de betaling van de laatste facturen.
Daarbij wordt ook de performance van de aannemende partijen meegenomen.


Werkzaamheden bij de verlenging.

Nu de redesign is doorgevoerd moeten er weer 'n aantal andere stappen gezet worden om het pakket bij de tijd de houden voor wat betreft de eisen van de overheid en de wensen van de gebruikers.

Er wordt ook een deel van de tijd besteed aan de opvolging van gebruikershulp.


Delta is geschreven in Coldfusion met een Informix database als gegevensdrager.